Forbudssoner for opprettelse av bigård

Skrevet av: , publisert 14.08.2018

I tillegg til Jæren Birøkterlags parestasjon for medlemmer, er det også en privatdrevet parestasjon for brune bier i Bjerkreim. Ettersom det på parestasjonene drives målrettet avl på bier av den brune rasen, er det opprettet soner rundt disse for å unngå innblanding av bier en ikke kjenner avlsmaterialet på. Disse sonene er ca 7 km i radius rundt parestasjonen, og kan ses på bildet. Innenfor disse sonene er det ikke lov å etablere bigårder.

 

I tillegg til de to parestasjonene er det opprettet et reinavlsområde for den brune bierasen i området Sirdal/Sokndal/Flekkefjord. Reinavlsområdet reguleres av en forskrift med hjemmel i loven om husdyravl, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-130. Flytting av bier gjennom denne sonen, eller etablering av bigårder av andre raser enn den brune bien er strengt forbudt.